درباره ما

کمد هفت یک رسانه تخصصی در حوزه مد، لباس و زیبایی است که باتوجه به فقدان این موضوع در کشور راه اندازی شده است.
به دلیل کمتر شناخته شدن صنعت پوشاک و مدلینگ، عدم مشاوره‌های مناسب و نادیده گرفتن کسب و کارهای ایرانی، کمد هفت با حضور کارشناسان متخصص در راستای سبک زندگی، مد، لباس، سلامت و… اقدام به ایجاد یک رسانه تخصصی و پایگاه و پرورش استعداد، قصد در حضور پررنگ در این حوزه داشته است.